اعتبارات توسعه روستایی باید موجب ماندگاری نخبگان در روستاها شود

استاندار آذربایجان شرقی گفت: اعتباراتی که به روستاها پرداخت می شود باید صرف توسعه اشتغال و رونق اقتصاد روستایی شود تا روستاییان و نخبگان روستایی را به ماندگاری در روستا ترغیب کند(در ادامه)

به گزارش خبرگزاری (borna) در آذربایجان شرقی، مجید خدابخش در همایش مدیران کل امور روستایی استانداری‌های سراسر کشور در تبریز، با اشاره به اختصاص 15هزار میلیارد تومان اعتبار دولتی به بخش توسعه روستایی در دولت های یازدهم و دوازدهم، اظهار داشت: بهتر است که اعتبارات دولتی در حوزه رونق اقتصاد روستایی و مباحث فرهنگی مانند تحصیل کودکان روستایی هزینه شود(در ادامه)

وی افزود: باید بتوانیم روستاییان را به ماندن در روستاها ترغیب کنیم که این موضوع نیازمند ایجاد فرصت های شغلی پایدار و رونق اقتصاد روستایی است(در ادامه)

استاندار آذربایجان شرقی نگاه صرف عمرانی به روستاها را کافی ندانست و ادامه داد: برای توسعه روستایی باید سرمایه گذران شهری را به روستاها هدایت کرد تا در روستاها استغال زایی و کارآفرینی کنند(در ادامه)

خدابخش با اشاره به ضرورت تعامل بین سیاست گذاران و مجریان، تاکید کرد: نتیجه این نشست باید نقد تصمیم ها و ارائه پیشنهادهای راهگشا در حوزه توسعه و عمران روستایی باشد(در ادامه)

وی همچنین با اشاره به رویداد تبریز 2018، اظهار داشت: بومگردی و گردشگری روستایی یکی از اولویت های ما در این رویداد است و معتقدیم که روستاهای ما ظرفیت های زیادی در این حوزه دارند که می تواند باعث ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در روستاها شود(در ادامه)

معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور هم در این همایش با اشاره به توجه دولت به توسعه روستایی، گفت: 15 هزار میلیارد تومان اعتبار در دولت یازدهم و دوازهم به روستاهای کشور پرداخت شده است(در ادامه)

سعیدرضا جندقیان با اشاره به اینکه به دلایل متعدد در عرصه های روستایی با مهاجرت بی رویه روبرو هستیم، اظهار داشت: به دلیل نبود زیرساخت های آموزشی، فرزندان توانمند روستایی برای ادامه تحصیل مهاجرت می کنند (در ادامه)

وی همچنین با اشاره به اینکه شاهد مهاجرت نخبگان اقتصادی روستاها هستیم، ادامه داد: روستاهای ما در حال حاضر به دلیل مهاجرت نخبگان دچار بیماری اجتماعی و اقتصادی شده اند که باید برای آن چاره اندیشی کرد(در ادامه)

جندقیان تاکید کرد: در ارائه تسهیلات اشتغال زایی برای روستاییان هیچ محدودیتی وجود ندارد و هر طرحی که تایید و ارائه شود تسهیلات پرداخت می شود.

منبع : borna