افتتاح اسکله مارینا منطقه آزاد انزلی با حضور جهانگیری

اسکله مارینا منطقه آزاد انزلی با حضور معاون اول رئیس جمهور افتتاح و زیرساخت گردشگری دریایی در خزر مهیا شد(در ادامه)

به گزارش خبرگزاری گیلان؛ همزمان با حضور «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس جمهور، اسکله مارینا منطقه آزاد انزلی افتتاح شد و زیرساخت گردشگری دریایی در خزر آماده گردید(در ادامه)

ساخت موج شکن ها و ایجاد حوضچه آرامش اسکله تفریحی مارینا مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی همزمان با حضور رییس جمهور در منطقه آزاد انزلی در فروردین ماه سال گذشته آغاز و تا پایان سال 96 به اتمام رسید(در ادامه)

در حال حاضر با سرمایه گذاری بخش خصوصی با نصب اسکله‌های پهلوگیری شناورهای تفریحی آماده بهره برداری شده است(در ادامه)

احداث اسکله‌های مارینا به عنوان مهمترین زیرساخت عملیاتی نمودن گردشگری دریایی در دریای خزر مطرح است که به عنوان مهمترین زیرساخت فعال سازی گردشگری دریایی در دریای خزر در دستور کار قرار گرفته و با امکان پهلوگیری حدود 300 شناور در این اسکله تفریحی، گام مهمی در جهت ایجاد و توسعه گردشگری دریایی و اشتغالزایی در این بخش از صنعت گردشگری برداشته می‌شود(در ادامه)

گفتنی است میزان اشتغالزایی اسکله های مارینا 150 نفر است که مجموع منطقه آزاد انزلی و بخش خصوصی در حدود 40 میلیارد تومان می باشد.

منبع : borna