ایران در پی کنترل شهرهای مذهبی عربستان است!

یک مقام رژیم صهیونیستی در یاوه‌گویی‌ مضحکی، مدعی شد هدف اصلی ایران از حضور در منطقه به‌دست‌گرفتن کنترل مکه و مدینه است(در ادامه)

به گزارش گروه روی خط رسانه های خبرگزاری (borna) به نقل از عاروتص شوا، رئیس پیشین اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، مدعی شد ایران به دنبال کنترل شهرهای مکه و مدینه است(در ادامه)

بنا به گزارش وب‌سایت صهیونیستی «عاروتص شوا»، «آوی دایچر»، رئیس کمیته جنگ و امور خارجه کنست رژیم صهیونیستی و رئیس پیشین اطلاعات و امور داخلی این رژیم (شاباک) روز یک‌شنبه در اظهاراتی مدعی شد هدف اصلی فعالیتهای ایران در منطقه به‌دست‌گرفتن کنترل شهرهای مذهبی مکه و مدینه است(در ادامه)

او در ادامه این ادعای خود افزود: هنگامی که به فعالیتهای ایران در خاورمیانه یعنی لبنان، سوریه، یمن، غزه و سودان نگاه می‌کنیم، از خود باید بپرسیم که ایدئولوژی و هدف آنها چیست(در ادامه) به نظر من چشم‌انداز آنها این است که روزی کنترل شهرهای مکه و مدینه عربستان را به دست بگیرند(در ادامه)

این مقام صهیونیستی همچنین مدعی شد ایران در پی جذب هر چه بیشتر دولتهای عربی به سمت خود است تا عربستان را از نظر نظامی و مذهبی شکست دهد.

منبع : borna