برگزاری جلسه ویژه میان افتخاری و شفر

سرمربى تیم فوتبال استقلال امروز با حضور در باشگاه نشستى را با افتخارى برگزار کرد(در ادامه)

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری (borna)، جوان وینفرد شفر سرمربى تیم فوتبال استقلال براى بررسى برخى امورات تیم در دفتر باشگاه استقلال حاضر شد(در ادامه)

سرمربى آلمانى استقلال با حضور در باشگاه قرار است جلسه اى را با افتخارى در رابطه با برنامه ریزى اردو و جذب بازیکنان جدید داشته باشد تا تصمیمات لازم اتخاذ شود(در ادامه)

همچنین طبق صلاح دید شفر بازیکنان فردا در دو نوبت تمرینات خود را دنبال مى کنند.

منبع : borna