برگزاری نشست هم اندیشی استقرار نظام ارجاع با حضور معاونان وزارت بهداشت در استان گلستان

نشست هم اندیشی استقرار نظام ارجاع الکترونیک با حضور معاونان بهداشت و درمان وزارت بهداشت ، معاون وزارت ارتباطات و روسای دانشگاههای علوم پزشکی قطب شمال کشور در گرگان برگزار شد‬(در ادامه)

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری (borna)، در نشست ‪هم اندیشی استقرار نظام ارجاع الکترونیک‬ دکتر علیرضا رییسی ضمن حمایت از اجرای برنامه نظام ارجاع دراستان گلستان گفت: «برنامه های پزشک خانواده، نظام ارجاع و پرونده الکترونیک سلامت ابزاری هستند برای خدمت بهتر به مردم پس می بایست از تمام این ابزارها به نحو صحیح استفاده کرد(در ادامه)»
دکتر رئیسی اجرای پرونده الکترونیک سلامت از اولویت های کاری معاونت بهداشت وزارت بهداشت توصیف کرد و افزود:«ما باید سیستم هدایت بیمار را به شکل صحیح انجام دهیم و درراستای اجرای فرایندها به شکل درست گام برداریم(در ادامه)»

همچنین، معاون درمان وزارت بهداشت نیز گفت: «استاندارد خدمات تعریف شده می بایست درهمه سطوح به شکل صحیح انجام شود و از انجام خدمات غیر ضرور پیشگیری گردد(در ادامه)»
دکتر جان بابایی تاکید کرد: «اختصاص امکانات و منابع برای دانشگاهها براساس برنامه محوری خواهد بود(در ادامه)»
او در بخشی از سخنان خود از دانشگاه علوم پزشکی گلستان تقدیر کرد و گفت :«این دانشگاه درشرایط سخت موفق شد نظام ارجاع را اجرایی نماید(در ادامه)امیدواریم دانشگاههای قطب یک دراین زمینه گامهای موثرتری بردارند(در ادامه)»
در ادامه، دکتر جهانگرد معاون وزیر ارتباطات گفت: «اقدامات بسیار خوبی درحوزه سلامت و وزارت بهداشت انجام شده است(در ادامه)»
او افزود :«سعی خواهیم کرد با استانداردهایی که دراختیار داریم به حوزه سلامت کمک کنیم(در ادامه)»
همچنین در ادامه این نشست، دکتر فاضل رییس دانشگاه علوم پزشکی گلستان نیز گزارشی از فرایند اجرایی نظام ارجاع درگلستان ارایه کرد و از سایر دانشگاههای قطب یک خواست دراین زمینه راهنمایی های لازم را درجهت اجرای بهتر این برنامه ارایه نماید.

منبع : borna