بُرد کلامی تاثیرگذارتر از قدرت نظامی است

وزیر امور خارجه کشورمان در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عاملی بنام دیپلماسی اقتصادی گفت: دولت ها دیگر صرف قدرت نظامی نیست که قدرتشان مطرح شود، بلکه بُرد کلام آنها است که تاثیر گذار می شود(در ادامه)

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری (borna)، «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه کشورمان صبح امروز در جمع نمایندگان اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد کشور است و فعالان بخش خصوصی سربازان اقتصادی کشور هستند(در ادامه) اگرچه وزارت امور خارجه در حوزه روابط خارجی اقتصادی محدود است، اما همواره تلاش کردیم از بخش خصوصی به عنوان کارفرما، همفکر و مشاور استفاده کنیم(در ادامه)

وی گفت: نگرانی‌های بجایی را امروز دوستان در حوزه اقتصادی مطرح کردند که می توانم منتقل کننده نظرات شما به همکارانم باشم(در ادامه) در حوزه روابط خارجی چند نکته را یاد آور میشوم(در ادامه)

ظریف تصریح کرد: مقدمه اول این که دوستانی که امروز صحبت کردند، به اهمیت اقتصاد در قدرت ملی اشاره کردند که بنده هم تایید میکنم چرا که دیگر مولفه های قدرت مانند سابق نیست و از ابتدای قرن بیستم قدرت اقتصادی در کنار قدرت نظامی موجبات پیشرفت یا عقب ماندگی کشورها می‌شد(در ادامه)

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به عاملی بنام دیپلماسی اقتصادی تاکید کرد: دولتها دیگر صرف قدرت نظامی نیست که قدرتشان مطرح شود بلکه بُرد کلام آنها است که تاثیر گذار می شود(در ادامه) در دوران مذاکرات عاملی داشتیم تحت عنوان هزینه بدنامی که امروز دولت آقای ترامپ درگیر این مساله است و در دراز مدت بدنامی ترامپ به نفع ما می شود(در ادامه)

تکمیل می شود(در ادامه)(در ادامه).

منبع : borna