ثبت اقتدار ایران در ذهن ووشوکاران خارجی در مسابقات جام پارس/ توان بالای بانوان در نقش‌آفرینی میادین ورزشی

اقتدار و صلابت ایران اسلامی به واسطه مسابقات ووشو جام پارس در ذهن ووشوکاران خارجی ثبت خواهد شد.

منبع : borna