داورزنی: امیدوارم شاهد قضاوت تیم داوری ایران در فینال جام جهانی باشیم

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: حضور موفق و فنی تیم داوری ایران در جام جهانی و قضاوت های درخشان و کاملا استاندارد آنها موجب سربلندی فوتبال و ورزش ایران است و امیدوارم شاهد قضاوت این تیم داوری در فینال جام جهانی باشیم(در ادامه)

به گزارش ورزشی خبرگزاری (borna)، محمدرضا داورزنی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان اظهار داشت: بعد از حضور شکوهمند تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه ، امروز نگاه مجموعه ورزش کشور به عملکرد تیم داوری ایران در جام جهانی است(در ادامه)

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفت: حضور موفق و فنی تیم داوری ایران در جام جهانی و قضاوت های درخشان و کاملا استاندارد آنها موجب سربلندی فوتبال و ورزش ایران است و امیدوارم شاهد قضاوت این تیم داوری در فینال جام جهانی باشیم(در ادامه)

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای گفت: حضور موفق و فنی تیم داوری ایران در جام جهانی و قضاوت های درخشان و کاملا استاندارد آنها موجب سربلندی فوتبال و ورزش ایران است و امیدوارم شاهد قضاوت این تیم داوری در فینال جام جهانی باشیم.

منبع : borna