زنان ۷۰ درصد جامعه مددجویی کمیته امداد در مناطق محروم

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و مناطق محروم کمیته امداد از جامعه مددجویان ساکن در مناطق محروم و مرزی کشور گزارش داد(در ادامه)

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری (borna)، آذر اسماعیلی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و مناطق محروم کمیته امداد با اعلام اینکه یک‌میلیون و ۱۱۷ هزار مددجوی تحت حمایت کمیته امداد ساکن مناطق محروم و مرزی هستند گفت: این تعداد معادل ۳۹ درصد از کل مددجویان این نهاد است(در ادامه)

او با اشاره به اینکه ۱۸ درصد از جمعیت مناطق محروم تحت حمایت کمیته امداد هستند افزود:«۷۰ درصد از جمعیت مددجویی مناطق محروم را زنان تشکیل می‌دهند(در ادامه)»

او با اظهار اینکه استان سیستان و بلوچستان نسبت به سایر استان‌ها بیشترین مددجویان ساکن مناطق محروم را دارد گفت: «بر اساس بررسی انجام شده ۵۱ درصد از مددجویان در ضریب ۶ محرومیت، ۲۹ درصد در ضریب ۷، ۱۶ درصد در ضریب ۸ و چهار درصد نیز در ضریب ۹ محرومیت ساکن هستند.»

منبع : borna