سیدجلال مشکلی برای دیدار با نساجی ندارد

سید جلال حسینی مشکلی برای حضور در دیدار مقابل نساجی نخواهد داشت.