شفاف سازی،تنها راه جلوگیری ازفرار مالیاتی است

استاندار تهران در نشست با مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت:تنها راه جلوگیری از فرار مالیاتی شفاف سازی است و سامانه ای نیاز است تا با خرید هر کالا و انجام هر معامله ،مالیات بر ارزش افزوده به شکل مستقیم به حساب دارایی واریز شود(در ادامه)

به گزارش خبرگزاری (borna) تهران، محمدحسین مقیمی در نشست با مدیران امور مالیاتی شهر و استان تهران گفت:در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر یکی از فرازها در مورد أخذ مالیات است و تاکید می شود که باید برای اداره کشور مالیات گرفته شود(در ادامه)

استاندار تهران ادامه داد:با اخذ مالیات کشور را اداره می کنیم و برخی کشورها که از منابع نفت ،گاز و معدن برخوردار نیستند با مالیات کشور را به خوبی اداره می کنند، ما با این کشورها فاصله داریم چون یکی از مشکلات ما تکیه بر درآمد نفت است(در ادامه)

مقیمی گفت:مالیات باید براساس درآمد پرداخت شود،متاسفانه در کشور ما فرار مالیاتی و کم توجهی به مالیات بیشتر از سوی کسانی است که درآمدبیشتری دارند

استاندار تهران تنها راه جلوگیری از فرار مالیاتی را شفاف سازی دانست و تأکید کرد:در دنیای الکترونیک با دفاتر نمی توان شفاف سازی کرد تنها راه این است که مالیات مستقیم از درآمدها برداشت شود و روشی که در اخذ مالیات برحقوق است در سایر بخش ها باید اعمال شود (در ادامه)

وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افزوده باید اصلاح شود گفت:سامانه ای نیاز است تا با خرید هر کالا و هر معامله ،مالیات بر ارزش افزوده به شکل مستقیم به حساب دارایی واریز شود و قیمت کالا به حساب فروشنده برود(در ادامه)

وی با اشاره به اینکه نحوه أخذمالیات نباید باعث شود که امور متوقف شودتصریح کرد: درصد زیادی از واحدهای صنعتی، تولیدی و کشاورزی وجود دارند که نیاز به کمک دارند و نیاز است در أخذ مالیات تولیدی ها و مغازه دارهای خرده پا دقت بیشتری شود.

منبع : borna