مبارزه مردم تحت اشغال نباید اقدام تروریستی تلقی شود

سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت: مبارزه مردم تحت اشغال نباید با اقدام تروریستی برابر دانسته شود(در ادامه)

به گزارش گروه خبر خبرگزاری (borna)، «اسحق آل حبیب»، سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد، روز سه شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با موضوع استراتژی جهانی این سازمان در مبارزه با تروریسم گفت: قطعنامه استراتژی ملل متحد در مبارزه با تروریسم دارای ابعاد مثبتی همچون شرایط و علل ایجاد تروریسم، افراط گرایی و خشونت از قبیل اشغالگری خارجی است(در ادامه) همچنین این استراتژی بر لزوم استقرار حاکمیت قانون در سطح بین المللی تاکید داشته و نقض حقوق بین الملل در زمان مبارزه با تروریسم را موجد خشونت های بیشتر می داند(در ادامه)

سفیر ایران در سازمان ملل متحد ادامه داد: تحقق حق سرنوشت برای مردم تحت اشغال خارجی، از اصول شناخته شده بین المللی است که در اسناد متعدد بین المللی همچون بیانیه و برنامه عمل فرهنگ صلح سازمان ملل متحد مورد اشاره قرار گرفته است(در ادامه)

آل حبیب اشاره استراتژی به این برنامه عمل را مثبت تلقی کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران هر گونه تلاش را برای برابر شمردن مبارزه مردم تحت اشغال برای تعیین سرنوشت با تروریسم رد می کند(در ادامه) این برابر سازی با هدف طولانی کردن اشغالگری و سرکوب مردم تحت اشغال انجام می شود(در ادامه)

وی تاکید کرد: استراتژی مبارزه با تروریسم ملل متحد از جامعه بین المللی می خواهد که با تقویت همکاری مبتنی بر شفافیت، همه جانبه گرایی و اتحاد با تروریسم مبارزه کنند(در ادامه)

معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: بر این اساس هر گونه اقدام یکجانبه در تهیه لیست کشورهای به اصطلاح حامی تروریسم، غیر قانونی بوده و با مقررات و روح حاکم بر استراتژی مبارزه با تروریسم ملل متحد مغایرت خواهد داشت(در ادامه)

آل حبیب اظهار کرد: اشاره نکردن به مسئولیت شرکت های خصوصی در حذف محتوای تروریستی و بی توجهی استراتژی به اصلاح ساختار مرکز مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد هم از نقاط ضعف این استراتژی است.

منبع : borna