مسئولیت نظارت و اعمال قانون در مسیر رودخانه زاینده رود با وزارت نیرو است

مسئولیت نظارت و اعمال قانون در مسیر رودخانه در استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری با وزارت نیرو است و مدیریت استان های حوضه ی آبریز زاینده رود باید از این طرح ها حمایت و پشتیبانی کنند(در ادامه)

به گزارش خبر گزاری (borna) – استان اصفهان، محسن مهرعلیزاده در جلسه ای که با سروش معاون امور آب و آبفا وزارت نیرو و مدیران ذیربط وزارت نیرو که به منظور بررسی منابع آبی استان برگزار گردید، اظهارداشت: نصب کنتورهای کنترل مصرف آب در حوضه ی اصفهان و چهارمحال بختیاری انجام شده است(در ادامه)

استانداراصفهان با اشاره به اقدامات صورت گرفته به منظور کنترل و نظارت مصرف، تصریح کرد: در این راستا بندها جمع آوری شده و با برداشت های غیرمجاز برخورد لازم صورت گرفته است(در ادامه)

مهرعلیزاده با بیان اینکه مصرف آب در بستر رودخانه کنترل شده است، افزود: مسئولیت نظارت و اعمال قانون در مسیر رودخانه در استان های اصفهان و چهارمحال بختیاری با وزارت نیرو است و جدول برنامه ریزی در خصوص مصرف آب باید به صورت جدی رعایت شود که در غیر اینصورت در تأمین آب شرب با مشکل مواجه خواهیم شد(در ادامه)

استانداراصفهان با بیان اینکه وظیفه مدیریت استان های حوضه ی آبریز زاینده رود حمایت و پشتیبانی از این طرح ها است، یادآور شد: با توجه به وضعیت آب، باغات استان با مشکل جدی مواجه شده اند و باید در راستای آبیاری باغات تلاش شود.

منبع : borna