نشست خبری جمعیت خیریه طلوع بی نشان ها

نشست خبری جمعیت طلوع بی نشان ها در محل روزنامه ایران برگزار شد(در ادامه)

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری (borna)، امروز دوشنبه صبح -٤خردادماه- نشست خبری جمعیت طلوع بی نشان ها با حضور علی بدخشان – مدیر سرای نور، نیازی – روانشناس، سمانه نائینی – مدیر روابط عمومی جمعیت طلوع بی نشان ها، اکبر رجبی مشهود – مدیرعامل جمعیت طلوع بی نشان ها، محمدعلی کرمی – مدیر درمان این جمعیت در محل روزنامه ایران برگزار شد(در ادامه)

نائینی در ابتدای این نشست بیان کرد: «مسئله امروز اعتیاد نوجوانان است(در ادامه) این موضوع انگیزه ای برای تاسیس مجموعه ای تحت عنوان سرای نور شد(در ادامه) فردا روز جهانی اعتیاد به مواد مخدر است که براساس رسالت مان موظف هستیم که افرادی که درگیر این معضل هستند را بگونه ای حمایت کنیم که به آغوش خانواده بازگردند(در ادامه)»

کرمی در ادامه با بیان این مطلب که همه افرادی که در این نشست گردهم آمده اند یک دغدغه مشترک به نام آسیب های اجتماعی دارند، گفت: «طلوع مجموعه ایست که یازده سال فعالیت می کند و بسیار کار را اصولی هدایت می کند و یکی از علت هایی که موجب شد به حاشیه رانده نشویم، هدف ما یعنی حل آسیب اجتماعی یود(در ادامه) مردم باید همراه شوند تا بتوان آسیب ها را حل کرد و بدون مردم نمی توان شاهد حل مشکلات بود(در ادامه)»

رجبی مشهود در ادامه افزود: «سرای نور برای پسرهای نوجوان ١٢ تا ١٨ ساله، سرای مهر مختص به مادر و کودک و همچنین دختران ١٢ تا ١٨ ساله، سرای امید برای مردان کارتن خواب بهبود یافته، سرای ایمان برای جوانانی که ١٨ تا ٢٤سال هستند و سرای به سوی امید که مرکز نگهداری مردانی که دوره درمان یک ساله را حل کرده و وارد اجتماع شده اند و کار می کنند(در ادامه)در جمعیت طلوع بی نشان ها ١٢دختر ١٢تا ١٨ ساله و ١٥ پسر ١٢تا ١٨ ساله هستند(در ادامه)»

بدخشان با بیان این مطلب که پروتکل درمانی جمعیت طلوع ٧ مرحله است، تشریح کرد: «مرحله اول جذب نوجوانان و سخت ترین مرحله است چون جلب اعتماد نوجوانان بسیار سخت است(در ادامه) مرحله دوم درمان اعتیاد، و مرحله سوم سرپناه، مرحله چهارم آموزش و مرحله پنجم اشتغال که یکی از مهمترین بخش های درمان کارتن خوابی است(در ادامه) مرحله ششم وصل به خانواده و مرحله هفتم اتصال به اجتماع و جامعه است.»

خبرنگار: ملیکا هاشمی

منبع : borna