هوای امروز تهران سالم است

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا، هوای تهران با شاخص 66 در وضعیت سالم قرار گرفت(در ادامه)

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری (borna)، شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا را 66اعلام کرد(در ادامه) بر اساس این شاخص، هوای تهران در وضعیت سالم قرار گرفت(در ادامه) طبق این اعلام، در این بازه زمانی، وضعیت آلاینده مونواکسید کربن: پاک (20) ذرات معلق کمتر از 2/5 میکرون: سالم (79) و ذرات معلق کمتر از 10 میکرون: سالم (62) بوده است.

منبع : borna