اجرای فاز یک هوشمندسازی صندوق‌های پستی در تهران/ مرسولات پستی با دستگاه‌های ایکس ری کنترل می‌شوند

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: فاز یک هوشمندسازی صندوق‌های پستی در تهران در حال اجرا است و به تدریج در سایر شهر‌های کشور نیز اجرایی می‌شود.

کاهش «پست نامه ها»به 43 مرسوله به ازای هر شهروند

مدیرعامل شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران گفت: سرانه هر «پست نامه » به ازای هر شهروند در سال 2004 حدود 70 مرسوله بوده که این رقم درسال 2015 به ازای هر شهروند به 43 مرسوله رسید که نشان دهنده روند کاهشی است.