6 تیر ماه آغاز ثبت نام کاندیداهای ریاست فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان با انتصاب دبیر مجمع عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس، تاریخ ثبت نام از نامزدهای انتخابات این فدراسیون را از 6 تا 20 تیرماه جاری اعلام کرد(در ادامه)

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری (borna)، محمد رضا داورزنی در حکمی، مهدی هنرمند را به عنوان دبیر مجمع عمومی فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس منصوب کرد(در ادامه)

در بخشی از این حکم آمده است:

نظر به این که مقرر است ثبت نام از نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس، از تاریخ 6 تا 20 تیر ماه سال 97 برگزار شود، لازم است برابر ضوابط اعلام شده اقدام مقتضی برای ثبت نام و برگزاری مجمع انتخاباتی معمول گردد.

منبع : borna