پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش دارای اعتبار و روایی و نحوه نمره گذاری

دانلود رایگان پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش(مزلاچ) – ایران …

https://www.iran-moshaver.ir/فرسودگی-شغلی-مسلش/

دانلود پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش- ماسلاچ -مزلاچ (MBI- 22)

www.ravanpaper.com/product/…/سیاهه-(پرسشنامه)-فرسودگی-شغلی-مسلش-(MBI–2…

پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش

modir3-3.ir/S_M/questionnaire/q33-78955.docx

پرسشنامه استاندارد فرسودگی هیجانی مسلش و جکسون – مادسیج …

madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-فرسودگی-هیجانی-مس/

تهیه و تدوین پرسشنامه بیست سئوالی فرسودگی شغلی …

ioh.iums.ac.ir/article-1-1178-fa.pdf

هنجاریابی مقیاس فرسودگی تحصیلی مسلش در دانشجویان زن …

nea.ui.ac.ir/article_19059.html

اﻧﺴﻲ ﻣﺘﻦ ﺑﻌﺪ از ﺧﻮاﻧﺪن ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺟﺪ ﻓﺮﺳﻮ

www.iaujournals.ir/article_538135_e3c42d076114bc143f73eda38a30dd0d.pdf

ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﺎﻥ ﺯﻥ ﻫﻨﺠﺎﺭﻳﺎﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻓﺮﺳﻮﺩﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﺴ

www.ensani.ir/storage/Files/20130130091031-9752-22.pdf

۱۱ بهمن ۱۳۹۱ –

بررسی میزان فرسودگی شغلی کارکنان دانشکده های دانشگاه …

elib.mui.ac.ir/site/catalogue/51131

اصل مقاله – فرهنگ مشاوره و روان درمانی

qccpc.atu.ac.ir/article_311_6d62ad74d9eadda26d1a1c06a0fbb769.pdf

نمونه پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ (مسلش) – …

nilofile.mipropia.com/نمونه-پرسشنامه-استاندارد-فرسودگی-شغل/

۱۹ مرداد ۱۳۹۷ –

نرم افزار پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش/ مزلاچ MBI … – …

farsravan.com/shop/index.php/softwares-نرم-افزارها/mbi

شیوع فرسودگی شغلی در دستیاران پزشکی دانشگاه علوم …

rme.gums.ac.ir/article-1-155-fa.pdf

لینک دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ

oz16494.pishtazlearn.ir/…/لینک-دانلود-پرسشنامه-استاندارد-فرسودگی-شغلی-مزلاچ

سامانه فروش فایل پژوهشگران | پرسشنامه فرسودگی شغلی …

pazhuheshgaran.ir/downloads/maslashjobfrustration/

فایل word پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری والدین …

doc.ac-hc.ir/doc/586793/html

۳ مهر ۱۳۹۷ –

اصل مقاله – فصلنامه روانشناسی تربیتی

psyedu.toniau.ac.ir/article_13493_049e12a402158f8c37e0d031ae6d2f0f.pdf

Burnout among emergency medical services (EMS) staff

ijnv.ir/article-1-437-en.pdf

پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی پاترسون | original

apa-original.elecall.ir/apa-original/13416/html

۲۱ بهمن ۱۳۹۶ –

رفتاری بر سالمت روان و فرسودگی شغلی پرستاران – بررسی …

conference.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/pazhohesh/sycosomatic/195.pdf

بررسی همبستگی میزان فرسودگی شغلی و تمایل به ترک …

journal.rums.ac.ir/article-1-4006-fa.pdf

۱۶ اسفند ۱۳۹۶ –

بررسی سالمت روانی و رابطه آن با فرسودگی شغلی و رضایت از …

www.militarymedj.ir/files/site1/user_files_01eb20/azad-A-10-303-11-4c5fafe.pdf

Guidelines for Full Papers

isc.ac/editor/fileman/Uploads/36m.pdf

دانلود جدیدترین فایل پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی – …

paperdldoc.ir/دانلود-جدیدترین-فایل-پرسشنامه-استاند/

۳۰ آذر ۱۳۹۶ –

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت … – …

journal.iehfs.ir/article-1-213-fa.pdf

ارتباط بین سلامت روان و فرسودگی شغلی … – Armaghane …

armaghanj.yums.ac.ir/article-1-947-fa.pdf

۵ مرداد ۱۳۹۴ –

خرید آنلاین پرسشنامه استاندارد بلوغ شغلی کارکنان (ایزدی …

۲۸ شهریور ۱۳۹۷ –

فرسودگی شغلی – موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم

daryaedanesh.blogfa.com/tag/فرسودگی-شغلی

دانلود فایل کامل وجدید 97 پرسشنامه استاندارد فرسودگی …

addressefile.ir/?p=12624

۷ آبان ۱۳۹۷ –

بررسی عوامل مؤثر بر فرسودگی شغلی در کارکنان شرکت …

eprints.bpums.ac.ir/4626/1/iehfsj-v3n4p38-fa.pdf

پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی – horifile

horifile.thefreecpanel.com/tag/پرسشنامه-استاندارد-ویژگی-های-شغلی/

۵ مهر ۱۳۹۷ –

ﮐﺎري ﺑﺎ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ در ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺎر ﻣﯿﺎن ﺗﻌﺎرض ﺑﯿﻦ ﮐ – مشاوره و روان …

fcp.uok.ac.ir/article_9694_8f572c4eb8ad5e62401d00b924899a85.pdf

و آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﻐﻠﯽ ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﻮش و ﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮش – فصلنامه …

jfh.iausari.ac.ir/article_27557_e1fb2c049467eed39fb08bc3e907a40d.pdf

تبیین سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس بر اساس فرسودگی …

jss.iaut.ac.ir/article_529180.html

رابطه جهت گیری هدفی با فرسودگی شغلی در معلمان مرد متاهل …

www.academia.edu/…/رابطه_جهت_گیری_هدفی_با_فرسودگی_شغلی_در_معلمان_مرد_…

مهدکودک بین در فرسودگی شغلی مربیان های … – فصلنامه …

childmentalhealth.ir/article-1-153-fa.pdf

پرسشنامه خلاقیت عابدی دارای روایی و پایایی و نحوه نمره گذاری

هنجاریابی آزمون خلاقیت

icssjournal.ir/article-1-75-fa.pdf

هنجاریابی آزمون خلاقیت

www.ensani.ir/storage/Files/20101016145857-هنجاریابی%20آزمون%20خلاقیت.pdf

پرسشنامه خلاقیت عابدی (CT) – ایران مشاور

https://www.iran-moshaver.ir/ct/

پرسشنامه استاندارد خلاقیت تورنس – مادسیج پرسشنامه و آزمون …

madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-خلاقیت-تورنس/

۲۵ اسفند ۱۳۹۶ –

پرسشنامه استاندارد خلاقیت شناختی عابدی 60 سوالی – مادسیج …

madsg.com/پرسشنامه-استاندارد-خلاقیت-شناختی-عاب/

۸ تیر ۱۳۹۵ –

پرسشنامه خلاقیت عابدی – سحا فایل | سحا فایل

sahafile.ir/downloads/پرسشنامه-خلاقیت-عابدی/

دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی (CT) – سایت علمی و آموزشی …

www.irantahgig.ir/?p=4806

۲۰ آبان ۱۳۹۳ –

پرسشنامه خلاقیت عابدی دارای روایی و پایایی و نحوه نمره …

w2018.rozblog.com/post/626

۱ ساعت پیش –

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و …

edu-admin.ir/دانلود-رایگان-پرسشنامه-یا-دانلود-پرسش/

SID.ir | هنجاريابي آزمون خلاقيت هيجاني آوريل

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=255738

SID.ir | هنجاريابي آزمون خلاقيت

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=39296

پرسشنامه خلاقیت شناختی (عابدی) | fire

www4.elecall.ir/apa-fire/13730/html

پرسشنامه خلاقیت – taherfile

taherfile.thefreecpanel.com/tag/پرسشنامه-خلاقیت/

بانک پرسشنامه استاندارد خلاقیت (دکتر سلطانی) – bailyfile52

https://bailyfile52.mipropia.com/بانک-پرسشنامه-استاندارد-خلاقیت-دکتر-س/

۲۵ شهریور ۱۳۹۷ –

201 K

journals.uok.ac.ir/article_13845_e619651f3745e77d25360ebb91a8e198.pdf

ﮔﻠﯿﺰر و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﺧﻼﻗﯿﺖ – ﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﯽ آزﻣﻮن ﺗﻔﮑﺮ اﻧ

https://japr.ut.ac.ir/article_58505_9e7465b00985302750bd446b40f138b8.pdf

خرید و دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی – badanfile

badanfile.ultimatefreehost.in/خرید-و-دانلود-پرسشنامه-خلاقیت-عابدی/

فایل word پرسشنامه خلاقیت عابدی | 640177

physics.ac-hc.ir/Physics/640177/html

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ –

پکیج پرسشنامه استاندارد خلاقیت (دکتر سلطانی) – …

bamilofilfedl97.cloudcreativ.com/پکیج-پرسشنامه-استاندارد-خلاقیت-دکتر-س/

۲۴ مرداد ۱۳۹۷ –

دانلود رایگان پرسشنامه روانشناسی خلاقیت تورنس فروشگاه …

اصل مقاله – نوآوری های مدیریت آموزشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد …

دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی|فرایادگیری و بهره گیری …

پرسشنامه رایگان –

پرسشنامه رایگان نشانه‌های وسواسی در افراد دارای علائم وسواس آلودگی … پرسشنامه رایگان مداد -کاغذی چندگزینه ای خلاقیت عابدی …

بررسی نقش سرزندگی تحصیلی و شادکامی در پیش‌بینی …

The Factorial Structure and Psychometric Properties of the …

دانلود (پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی) | kelaraghbanoo.ir

۲۱ شهریور ۱۳۹۷ –

خرید و دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی – babarafile

خرید پرسشنامه خلاقیت عابدی – blogfile

blogfile.sahihost.ir/tag/خرید-پرسشنامه-خلاقیت-عابدی/

فصلنامه ابتكار و خلاقيت در علوم انساني، – Magiran

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=6765&Number=601&Appendix=0

۳ مهر ۱۳۹۵ –

روایی و پایایی آزمون خلاقیت تورنس – آزمونچی – لاگر

azmounchi.loger.ir/tagged/روایی-و-پایایی-آزمون-خلاقیت-تورنس

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﻦ آوري اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺧﻼﻗﯿﺖ دﺑ – فصلنامه فن …

ictedu.iausari.ac.ir/article_2342_c3d72bd809472413acabc3bfe3be5c84.pdf

پرسشنامه های روانشناسی – ژورنالهای تربیت بدنی

researchcenter.ir/index.php/2015-04-20-09-07-29/2015-04-23-04-44-46

دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب – نرم افزار

myprojeh.ir/soft/دانلود-پرسشنامه-خلاقیت-سازمانی-رندسی/

پرسشنامه خلاقیت عابدی ( 1372 ) – دانلود

photoupdate.ir/college/10691/index.html

Study the effect of training using problem-based reporting …

ethic.jums.ac.ir/xmlgen.php?indx=hbis&mag_id=9&en_fa_lang=&xml…

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ زوﺟﯿﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻌﺪ روان ﺷﻨﺎ – ResearchGate

https://www.researchgate.net/…/The-Effect-of-Happiness-Training-on-Psychological-a…

پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران در قالب ورد روایی و پایایی و نمره گذاری

دانلود پرسشنامه روانشناسی پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران …

shop.psyworld.ir/psychology/پرسشنامه-روانشناسی-ذهن-آگاهی-بائر/

دانلود پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، 2006 …

articleurl.rf.gd/دانلود-پرسشنامه-5-عامل-ذهن-اگاهی-ffmq-بایر/

۳ شهریور ۱۳۹۷ –

دانلود پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، 2006 …

https://yasfile43.ihweb.ir/دانلود-پرسشنامه-5-عامل-ذهن-اگاهی-ffmq-بایر/

۶ مهر ۱۳۹۷ –

پرسشسنامه ذهن اگاهی – vastfile345 – پاورپوینت مبانی نظری …

vastfile345.ihweb.ir/tag/پرسشسنامه-ذهن-اگاهی/

۲۶ شهریور ۱۳۹۷ –

پژوهه دانلود: پرسشنامه 5 عاملی ذهن آگاهی (FFMQ) – پژوهه

pajooheh.ir/downloads/دانلود-پرسشنامه-5-عاملی-ذهن-آگاهی-ffmq/

خرید فایل پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، …

baileefile.cloudcreativ.com/خرید-فایل-پرسشنامه-5-عامل-ذهن-اگاهی-ffmq-با/

۲۵ شهریور ۱۳۹۷ –

نمونه پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) – …

katrinfilestor.if5.ir/نمونه-پرسشنامه-پنج-وجهی-ذهن-آگاهی-بائر/

نمونه پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، 2006 ) …

stemfile.zili.ir/نمونه-پرسشنامه-5-عامل-ذهن-اگاهی-ffmq-بایر-و/

۶ تیر ۱۳۹۷ –

برترین پکیج پرسشنامه وسواسی – اجباری فرم کودکان (فوا و …

۱۸ شهریور ۱۳۹۷ –

پرسشنامه ذهن آگاهی – مادسیج

madsg.com/پرسشنامه-ذهن-آگاهی-براون-و-رایان/

۴ تیر ۱۳۹۴ –

دانلود پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) – …

bulbfile.hostg.ir/دانلود-پرسشنامه-پنج-وجهی-ذهن-آگاهی-بائ/

خرید فایل( پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، …

vpx607.24civil.ir/خرید-فایل-پرسشنامه-5-عامل-ذهن-اگاهی-ffmq-با/

۳۱ مرداد ۱۳۹۷ –

پرسشنامه شكرگزاری اسلامی – blogfile

blogfile.1-ws.com/tag/پرسشنامه-شكرگزاری-اسلامی/

۱۹ مرداد ۱۳۹۷ –

بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی فرم کوتاه پرسشنامه ذهن …

journal.rums.ac.ir/article-1-2293-fa.pdf

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۴ –

دانلود فایل با عنوان پرسشنامه وسواسی – اجباری فرم کودکان …

jg16907.omranhost.ir/…/پرسشنامه-وسواسی-–-اجباری-فرم-کودکان-فوا-و-همکاران،-20…

برترین پکیج پرسشنامه شكرگزاری اسلامی – ایرانی …

gatlifile412745.pcshared.com/برترین-پکیج-پرسشنامه-شكرگزاری-اسلامی/

۲۵ شهریور ۱۳۹۷ –

برترین پکیج پرسشنامه تحمل ابهام لین و همکاران 1993 – …

hasanfile.lotushost.ir/برترین-پکیج-پرسشنامه-تحمل-ابهام-لین-و-ه/

برترین فایل پرسشنامه خود بیمار انگاری – ویرا آرتیکل

vieratarticles.ir/2017/05/09/برترین-فایل-پرسشنامه-خود-بیمار-انگاری/

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ –

پرسشنامه مشکلات یادگیری (CLDQ)کلورادو ویلکات و همکاران …

rava20.ir/پرسشنامه-مشکلات-یادگیری-cldqکلورادو-ویل/

۱۴ خرداد ۱۳۹۶ –

برترین پکیج پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه (بری و …

۱۹ مهر ۱۳۹۷ –

برترین پکیج پرسشنامه شفقت خود – فرم کوتاه و فرم بلند …

۱۸ مهر ۱۳۹۷ –

دانلود رایگان پرسشنامه | دانلود پرسشنامه و آزمون استاندارد و …

پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، 2006 )

۲۱ دی ۱۳۹۵ –

دانلود فایل جدید 97 پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و …

۶ آبان ۱۳۹۷ –

برترین پکیج پرسشنامه شكرگزاری اسلامی – ایرانی …

۱۴ مهر ۱۳۹۷ –

پرسشنامه ذهن آگاهی بائر همکاران 2006 – سمیا شاپ

دانلود پرسشنامه سازگاری معنوی (رسولی و همکاران، 1388) -کامل …

۲۰ مهر ۱۳۹۷ –

دانلود پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، 2006 …

bwi453.mhonarpisheh.ir/nabdl/mglppt8850.html

۳ تیر ۱۳۹۷ –

پرسشنامه ذهن آگاهی بائر FFMQ | 100626 – Angel Moon

s10.angelmoon.ir/100626.html

پرسشنامه 5 عامل ذهن آگاهی ( FFMQ ) | فرافایل

haladownload.ir/پرسشنامه-5-عامل-ذهن-آگاهی-ffmq/

۱۴ اسفند ۱۳۹۶ –

پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) | فایل …

filetag.ir/2018/02/11/پرسشنامه-پنج-وجهی-ذهن-آگاهی-بائر-و-همکا/

پرسشنامه ذهن آگاهی بائر و همکاران (FFMQ) – code – reydl

reydl.ir/code/پرسشنامه-ذهن-آگاهی-بائر-و-همکاران-ffmq/

برترین پکیج پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و …

mdl.shop2500.ir/umag/rpic13121.html

۲۱ مرداد ۱۳۹۷ –

خرید فایل( پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، …

smk790.kiafayl98.ir/خرید-فایل-پرسشنامه-5-عامل-ذهن-اگاهی-ffmq-با/

۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ –

دانلود فایل پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، …

https://tarafile.nilofile.ir/دانلود-فایل-پرسشنامه-5-عامل-ذهن-اگاهی-ffmq/

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ –

دانلود پرسشنامه شكرگزاری اسلامی – ایرانی (گودرزی و همکاران، …

shila.fedoranet.ir/univ/article8832.html

۱۰ تیر ۱۳۹۷ –