برنامه های مورد استفاده در مطالعات گاهشناسی درختی

10

بازسازی بیش از یک قرن کمینه دمای ماهانه نیمه سرد سال از روی …

 

gep.ui.ac.ir/article_21361.html

11

بازسازی درجه حرارت نیمه گرم سال از روی حلقه های درختی بلوط …

 

https://jgs.khu.ac.ir/article-1-2422-fa.pdf

12

برآورد متغیرهای اقلیمی دما و بارش با استفاده از اقلیم‌شناسی …

 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/671489

13

ﻫﺎي درﺧﺘﯽ ﺑﻠﻮط اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻗﺮن درﺟﻪ ﺣﺮارت (

 

www.ensani.ir/storage/Files/20150714133508-9493-235.pdf

14

مجله تاكسونومي و بيوسيستماتيك، سال اول، شماره اول، بهار …

 

www.ensani.ir/storage/Files/20171205083151-9504-266.pdf

15

مدل سازی پهنای حلقه های رویشی گونه های دست کاشت توسکا …

 

ijfpr.areeo.ac.ir/article_4725.html

16

Quercus castaneifolia CA Mey. – نشریه بوم شناسی جنگل های …

 

ifej.sanru.ac.ir/article-1-181-fa.html

17

شناختی درختی، مطالعه با استفاده از گاه خشک مه ين پايش …

 

https://ijswr.ut.ac.ir/article_62619_65b1e80fc38171262534c570322fe9c7.pdf

۱۹ مرداد ۱۳۹۵ –

18

امکان استفاده از گاه شناسی گونه بلوط مازودار (Quercus …

 

https://www.civilica.com/PdfExport-NCAGM01_033=امکان-استفاده-از-گاه-شناسی-گ…

19

بررسی ارتباط متغیرهای اقلیمی با حلقه های سالانه درختان ارس …

 

https://www.civilica.com/Printable-WRM06_198=بررسی-ارتباط-متغیرهای-اقلیمی-…

20

بررسی واکنش درختان جنگلی نسبت به تغییرات اقلیمی و …

 

plant.ijbio.ir/article_301.html

21

مطالعه گاهشناسي درختي ارس (Juniperus polycarpos C. Koch) …

 

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=233408

22

مطالعه اثر متغيرهاي اقليمي (دما و بارندگي) بر روي رويش …

 

www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=173445

23

بازسازی دمای بیشینه بهار- تابستان در یال غربی زاگرس …

 

https://geoeh.um.ac.ir/index.php/geo/article/view/20199/4002

حلقه های درختی می‌تواند به‌عنوان یک شاخص اقلیمی مفید جهت مطالعه نوسانات ماهانه و … بخش از گاهشناسی منطقه‌ای (۲۰۱۰-۱۸۴۰) برای بازسازی مورد استفاده قرار گرفت.

24

ارزیابی رویش شعاعی درختان زربین (Cupressus …

 

www.ijf-isaforestry.ir/article_5553.html

۱۳ خرداد ۱۳۹۳ –

25

Page 1 سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و کاهشناسی …

 

https://www.researchgate.net/…/thlyl-mnhny-hay-mq-sth-mdt-barndgy-mtalh-mwrdy-…

26

Untitled – پژوهه باستان سنجی

 

https://jra-tabriziau.ir/files/site1/files/1-2-Archaeometry_samp/binder1.pdf

27

Page 1 سومین همایش بین المللی تغییر اقلیم و گاهشناسی …

 

https://matinkhah.iut.ac.ir/sites/matinkhah.iut.ac.ir/files//file_pubwdet/17_0.pdf

28

ايرانی بلوط زوال از متأثر و سالم های توده بر اقلیمی متغیرهای …

 

www.ijwp.ir/article_20334_c35451d06e4e6786bc40367643372ce9.pdf

29

به نا م خدا – اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان

 

https://staff.guilan.ac.ir/ighajar/cv/589.pdf

30

دانلود – اعضای هیات علمی – دانشگاه گیلان

 

https://staff.guilan.ac.ir/naghdi/cv/361.pdf

31

زاد بلوط های رویشی درختان شاخه )دما و بارندگی( بر پهنای حلقه …

 

jwfst.gau.ac.ir/article_2321_6d7afcc69b707362b49619ed6045e529.pdf

۲۱ آذر ۱۳۹۱ –

32

مجله جنگل ايران ، – Magiran

 

www.magiran.com/magtoc.asp?mgID=5765&Number=504&Appendix=0

33

نوسان سطح آب وکارایی حریم دریای خزر (خط ساحلی … – پژوهش …

 

esrj.sbu.ac.ir/article/view/2536

34

صفحه خانگی – دانشگاه لرستان – صفحه خانگی عضو هیأت علمی

 

https://lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid…

35

پایگاه گاهشناسی درختی ایران – نرم افزارها

 

www.dendrochronology.ir/category/3

36

خالد اوسطی | استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه کردستان

 

https://research.uok.ac.ir/~khosati/

37

Evaluating the Effects of Solar Radiation Parameter on …

 

cdn.hamkelasy.com/files/50813930410.pdf

38

اثر تغییرات اقلیمی و محیطی بر بهره وری اكوسیستم های …

 

https://elmnet.ir/…/اثر-تغییرات-اقلیمی-و-محیطی-بر-بهره-وری-اكوسیستم-های-جنگل…

39

محیطی ي اقلیمی تغییرات بٍ وسبت جىگلی درختان بازتاب ) …

 

irijournals.com/dl/journals/07-Biosciences/v3-i4-winter96/paper4.pdf

40

Dendrochronological studies of Juniperus polycarpos in …

 

pdfarchive.ir/pack-19/Do_61213930109.pdf

41

ایرنا – سرخدار ،میراث زنده و شاهکار جنگل های شمال

 

www.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=90036

۱۵ اسفند ۱۳۹۰ –

42

بازسازی دمای بیشینه بهار – تابستان در یال غربی زاگرس …

 

https://www.noormags.ir/…/بازسازی-دمای-بیشینه-بهار—تابستان-در-یال-غربی-زاگر…

بازسازی دمای بیشینه بهار – تابستان در یال غربی زاگرس میانی با استفاده از یک گاه شناسی منطقه ای – 2010 – 1750 -. فهرست مقالات. نویسنده: عزیزی، قاسم؛ ارسلانی، …

43

رهیافتی جدید در کاربرد ژنتیکی گاه شناسی درختی( …

 

https://www.virascience.com/article/25007/

44

450 K – مخاطرات محیط طبیعی

 

jneh.usb.ac.ir/article_2962_70c4963b01a76e507883119507b5d1ef.pdf

45

بازسازی دمای بیشینه بهار- تابستان در یال غربی زاگرس …

 

ecc.isc.gov.ir/showJournal/24881/34880/584545

چکیده, حلقه های درختی می‌تواند به‌عنوان یک شاخص اقلیمی مفید جهت مطالعه نوسانات … بخش از گاهشناسی منطقه‌ای (2010-1840) برای بازسازی مورد استفاده قرار گرفت.

سوالات تستی شیمی تیزهوشان پایه نهم ۳ فصل کتاب

10

مجموعه نمونه سوال تیزهوشان -درس علوم تجربی | Gama.ir

 


۵ دی ۱۳۹۳ –

11

نمونه سوالات تستی علوم تجربی نهم | بخش های شیمی: فصل 1 …

 


۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ –

12

25 سوال تستی از بخش شیمی علوم هشتم | فصل 1 تا 3 | Gama.ir

 


۲۲ بهمن ۱۳۹۴ –

13

سوالات تستی پیشرفتۀ علوم تجربی نهم ویژه دانش آموزان …

 


۱۵ آذر ۱۳۹۶ –

14

نمونه سوال تیزهوشان پایه نهم – تیزلند

 


نمونه سوال تیزهوشان پایه نهم : اینجا کلیک کنید تا مطالب مرتبط با نمونه سوال تیزهوشان پایه نهم را در وب سایت سرزمین تیزهوش ها مشاهده کنید.

15

سوالات تستی علوم نهم فصل نیرو مدارس نمونه دولتی با پاسخ …

 


… بازدید بدون دیدگاه درس یاد ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷. سوالات تستی علوم تجربی نهم فصل نیرو ویژه مدارس نمونه دولتی … دفترچه‌ی سوالات آزمون تیزهوشان پایه نهم به دهم 97.

16

نهم – کانون فرهنگی آموزش

 


17

آموزش شیمی فصل سوم علوم نهم (به دنبال محیطی بهتر برای …

 


۷ آذر ۱۳۹۶ –

18

انتشارات خیلی سبز | انتشارات خیلی سبز ناشر خیلی …

 


۳ روز پیش –

19

نمونه سوال فصل 5 علوم نهم + پاسخنامه – انجمن علمی آموزشی …

 


۲۲ مرداد ۱۳۹۷ –

20

انتشارات الگو | فروشگاه آنلاین الگو

 


21

کتاب مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان نهم iQ – گاج

 


22

کتاب‌های سری IQ – گاج

 


گروه دوم مخصوص دانش آموزان کنکوری است و همگام با تغییر سطح سوالات کنکور سال‌های اخیر منتشر شده. فرض ما در … مجموعه سؤالات جامع تیزهوشان سوم ابتدایی iQ.

23

اندیشمند

 


24

دوﻟﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻴﺰﻫﻮﺷﺎن و اﻳﻜﻴﻮﺳﺎن ﻧﻬﻢ ﺟﺎﻣﻊ – انتشارات لوح برتر

 


25

نمونه سوالات امتحانی پایه هشتم – آینده سازان

 


26

مجموعه سوالات طبقه بندی شده نمونه دولتی و تیزهوشان نهم – …

 


27

نمونه سوال تستی جواب دار بخش شیمی علوم نهم (فصل 1 و 2 و 3)

 


۲۴ مرداد ۱۳۹۶ –

28

دانلود نمونه سوال های علوم سال نهم – رزبلاگ

 

ifeed.rozblog.com/post/2

۱۲ آذر ۱۳۹۴ –

29

آموزش علوم متوسطه – سوال تیزهوشانی تستی جواب دار فصل 4 …

 

mmscience.ir/post/1120

۲۳ مرداد ۱۳۹۶ –

30

کتاب جامع تیزهوشان نهم سری iQ – گاج مارکت

 


مجموعه کتاب‌های IQ به‌منظور آشنایی دانش‌آموزان با زوایای متفاوتی از محتوای کتب تحصیلی طراحی شده است. به‌این‌ترتیب دانش‌آموز می‌تواند در کنار مطالعه‌ی کتاب مرجع …

31

سوالات آزمون دی و خرداد – دبیرستان انرژی اتمی

 


32

معرفی منابع تیزهوشان نهم به دهم – مشاوره برنامه ریزی درسی …

 


۲۰ مهر ۱۳۹۶ –

33

نمونه سوال (پایه نهم) – مرتضی شکری

 


34

کتاب بانک سوال و مسابقات هوش و خلاقیت ریاضی نهم از مجموعه …

 


کتاب هوش وخلاقیت ریاضی نهم دبستان از مجموعه مرشد، دارای بیش از 1600 سؤال چندگزینه‌ای شامل آزمون‌های ورودی مدارس تیزهوشان و ممتاز کشور، مسابقات جهانی ریاضی، …

35

فروشگاه انتشارات مبتکران

 


کتاب کنکور دین و زندگی جامع دهم و یازدهم از مجموعه مرشد (رشته انسانی) … کتاب فارسی موضوعی محک قلمرو زبانی (لغت، املا و تاریخ ادبیات) دهم، یازدهم و دوازدهم (کلیه …

36

علوم نهم (تیزهوشان) – فصل ۱ شیمی(موازنه) – دکتر حسینی – …

 


۹ مهر ۱۳۹۶ –

37

کتاب کمک آموزشی . کتاب کمک درسی . تیزهوشان · گل‌واژه

 

golvazheh.com/

نشر گل‌واژه با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه تولید کتاب‌های کمک آموزشی در مقاطع مختلف و همگام با تحول نظام آموزشی کشور همواره به دنبال شناخت دقیق نیازها و خواسته‌های …

38

لقمه 100نکته علوم نهم (شیمی) تیزهوشان – مهروماه

 

home.mehromah.ir/products/4563-صد-نکته-شیمی-نهم.html

اگر از جمع کردن کلکسیونی از کتاب های عریض و طویل و قطور خسته شده اید و به دنبال … تگ ها: شیمی نهم کتاب کمک آموزشی نهم تیزهوشان نهم شیمی تیزهوشان کتاب …

39

نمونه سوال تستی علوم پنجم – پیش آزمون ششم – دانلود رایگان

 

5.freedownloadz1.ir/product/10259

40

سوالات خط به خط زیست دهم تجربی | ASANBOOD

 

asanbood.ir/tag/سوالات-خط-به-خط-زیست-دهم-تجربی/

41

نمونه سوال از کتاب علوم هفتم به تفکیک بخش های کتاب – در …

 

olumtaheri.ir/?p=3203

42

بهترین منابع کمک درسی سال دهم تجربی ، ریاضی ، انسانی – …

 

https://hamkelasi.ir/blog/بهترین-منابع-کمک-درسی-سال-دهم-تجربی-ریاضی-انسانی

۲۰ اسفند ۱۳۹۶ –

43

نمونه سوالات تستی دهم و یازدهم مهر ۹۶ – تیم مشاوره و آموزش سامان

 

samanedu.ir/نمونه-سوالات-تستی-دهم-و-یازدهم-مهر-96/

44

نمونه سوالات جدید علوم هفتم همراه با جواب + تصاویر – باشگاه …

 


۳ خرداد ۱۳۹۶ –

45

نمونه سوالات پایه هشتم – آموزشگاه برهان پردازش

 


جزوه تکمیلی علوم نهم

10

علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان | پایگاه کتاب های …

 

www.chap.sch.ir/books/4743

علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان. تاریخ ارسال 1395/12/01. کد کتاب: 134-1. دوره تحصیلی: دوره اول آموزش متوسطه›پایه نهم. سال تحصیلی: 95-96. فایل بخش …

11

جزوه تکمیلی علوم تجربی نهم | قرقره ها | Gama.ir

 


۲۷ اسفند ۱۳۹۵ –

12

دانلود کتاب علوم تجربی تکمیلی استعدادهای درخشان پایه نهم

 


۵ اسفند ۱۳۹۵ –

13

دانلود کتاب علوم تکمیلی نهم تیزهوشان سال تحصیلی 96-97 – …

 


۷ بهمن ۱۳۹۶ –

14

نکات و توضیحات تکمیلی علوم نهم – سایت تخصصی علوم …

 


15

دانلود pdf کتاب تکمیلی علوم نهم سمپاد – تیزلند

 


دانلود pdf کتاب تکمیلی علوم نهم سمپاد : اینجا کلیک کنید تا مطالب مرتبط با دانلود pdf کتاب تکمیلی علوم نهم سمپاد را در وب سایت سرزمین تیزهوش ها مشاهده کنید.

16

جواب علوم تکمیلی پایه ی نهم – تیزلند

 


جواب علوم تکمیلی پایه ی نهم : اینجا کلیک کنید تا مطالب مرتبط با جواب علوم تکمیلی پایه ی نهم را در وب سایت سرزمین تیزهوش ها مشاهده کنید.

17

جزوات مربوط به علوم نهم ( کل نکات علوم نهم حسین مردی+ خیلی …

 


۳ آذر ۱۳۹۴ –

18

علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان – آپارات

 

https://www.aparat.com/v/IV8c9/علوم_تکمیلی_ویژه_مدارس_استعدادهای_درخشان

۱۳ دی ۱۳۹۶ –

19

آپارات – علوم تکمیلی نهم تیزهوشان

 

https://www.aparat.com/result/علوم_تکمیلی_نهم_تیزهوشان

20

دانلود کتاب علوم تجربی تکمیلی سمپاد :: تیزهوش نمونه

 

tizhooshenemoone1.blog.ir/1393/01/20/دانلود-کتاب-علوم-تجربی-تکمیلی-سمپاد

۲۰ فروردین ۱۳۹۳ –

21

نهمی های سمپاد – مطالب ابر علوم تکمیلی نهم تیزهوشان بخش …

 

سمپادیا-نهم.mihanblog.com/…/علوم%20تکمیلی%20نهم%20تیزهوشان%20بخش%20ز…

یه جزوه کامل در رابطه با فصل هشتم علوم پایه نهم زمین ساخت ورقه ای براتون اماده کردم امیدوارم خوشتون بیاد دانلود کنید حتما واقعا مفیده ! ادامه مطلب. نویسنده : مائده خدائی.

22

لقمه 100نکته علوم نهم (شیمی) تیزهوشان – مهروماه

 

home.mehromah.ir/products/4563-صد-نکته-شیمی-نهم.html

اطلاعات تکمیلی. اگر از جمع کردن کلکسیونی از کتاب های عریض و طویل و قطور خسته شده اید و به دنبال کتابی جمع و جور ولی پر محتوا و مفید میگردید تا به کمک آن …

23

علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان – پی سی کلاس …

 

https://p30class.com/course/علوم-تکمیلی-ویژه-مدارس-استعدادهای-درخ-2/

علوم تکمیلی ویژه مدارس استعدادهای درخشان در سایت پی سی کلاس تدریس آنلاین علوم تکمیلی استعداد های درخشان نهم و تدریس خصوصی توسط اساتیدعالی آموزش داده …

24

کتاب ورق زن دوره اول متوسطه – کلاس نهم – قابلیت نوشتن بر …

 

https://www.azinboard.com/کتاب-ورق-زن-دوره-اول-متوسطه-کلاس-نهم/

25

دانلود کتاب علوم تکمیلی استعدادهای درخشان پایه نهم – فول …

 

www.fullbook.org/دانلود-کتاب-علوم-تکمیلی-استعدادهای-3/

۵ اسفند ۱۳۹۵ –

26

کتاب هوشمند علوم تکمیلی هشتم – شرکت تصمیم سبز

 


کتاب هوشمند کتاب کار انگلیسی هشتم. کتاب هوشمند تفکر و سبک زندگی هشتم. کتاب هوشمند ریاضی هشتم. کتاب هوشمند ریاضیات تکمیلی هشتم. کتاب هوشمند پیام …

27

جزوه تکمیلی زیست شناسی نهم پایه

 

bayanbox.ir/view/5568665328977841226/jozve016.pdf

3. کرج. جزوه تکمیلی زیست شناسی. پایه. نهم. ا. ستاد قلیزاده. سال تحصیلی. 97. -. 96. w w w . b a h o n a r 3 . ….. علوم مورد عالقه انسان هاست نمی. تواند به وسیله دست.

28

جزوه علوم تجربی پایه نهم – در جستجوی علوم – فریبرز طاهری

 

olumtaheri.ir/?product=جزوه-علوم-تجربی-پایه-نهم-سال-95-94

جزوه علوم نهم. این کتاب شامل تمام مطالب ارائه شده در کتاب به صورت پرسش و پاسخ و نکات می باشد و همچنین در آن سوالات و نکات تکمیلی نیز بیان گردیده است .

29

علوم تجربی خوی – زمین شناسی تکمیلی نهم علامه حلی

 

psdkadvd.blogfa.com/tag/زمین-شناسی-تکمیلی-نهم-علامه-حلی

علوم تجربی خوی – زمین شناسی تکمیلی نهم علامه حلی – « فيزيک- شيمي- زيست شناسي- زمين شناسي »

30

دانلود کتاب کتاب کار علوم تجربی پایه نهم (نسخه PDF) – …

 

https://fidibo.com/book/68764-کتاب-کار-علوم-تجربی-پایه-نهم-(نسخه-PDF)

۱۵ دی ۱۳۹۴ –

31

نهم – کانون فرهنگی آموزش

 

www.kanoon.ir/Public/Entrance?mc=3&gc=27

۱۵ تیر ۱۳۹۷ –

32

کتاب کار علوم تجربی: تمرین و فعالیت‌های تکمیلی (دوره اول …

 

https://www.gisoom.com/…/کتاب-کار-علوم-تجربی-تمرین-و-فعالیت-های-تکمیلی-د…

کتاب کتاب کار علوم تجربی: تمرین و فعالیت‌های تکمیلی (دوره اول متوسطه – پایه نهم)اثر روح‌الله خلیلی‌بروجنی، بهمن فخریان، محمدحسن بازوبندی، احمد احمدی، حسن …

33

علوم 9 تیزهوشان | فروشگاه آنلاین الگو – نشر الگو

 

www.olgoobooks.ir/books/215-علوم-9-تیزهوشان-1/

منابع تکمیلی … کتاب علوم 9 تیزهوشان نشر الگو کاملاً بر مبنای مطالب کتاب درسی تالیف شده است و برای … سلام ببخشید میخواستم بدونم که علوم نهم سه بعدی نداره؟

34

صفحۀ ویژه بخش فیزیک کتاب های علوم دورۀ متوسطۀ اول( پایه …

 

www.avang.org/science.html

کتاب تکمیلی برای دانش آموزان سال های هفتم تا نهم: کتاب درک فیزیک انتشاران مدرسه (این کتاب، یکی از منابع تالیف کتاب های درسی علوم نیز بوده است و در پایان …

35

جواب علوم تکمیلی نهم – مجله من

 

memag.ir/educational-assistance/متوسطه/جواب-علوم-تکمیلی-نهم/

36

کتابهای تکمیلی سمپاد | سمپادیا – شبکه سمپاد

 


۱۹ دی ۱۳۹۱ –

37

کتاب علوم تکمیلی پایه نهم – استادی لرن • مرجع آموزش و …

 


38

کتاب علوم تکمیلی (ویژه مدارس استعدادهای درخشان) – پایه نهم

 


۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ –

39

کد نمایش آب و هوا – علوم تجربی دوره متوسطه اول. بهفر

 


40

انجمن علم آموز: خانه

 


41

علوم تکمیلی پایه نهم ویژه مدارس استعدادهای درخشان – خرید …

 


"علوم تکمیلی "نوشته سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، توسط شرکت چاپ و نشر کتاب درسی منتشر شده است. موضوع کتاب : کتاب درسی، دوره اول متوسظه، پایه نهم، …

42

پاسخ تمرین های کتاب علوم تکمیلی پایه هفتم | همیاربوک …

 


۶ شهریور ۱۳۹۶ –

43

کتاب های تکمیلی تیزهوشان ( جدید) – خانه ریاضی

 


44

آموزش علوم متوسطه – جزوه تیزهوشانی فصل اول علوم نهم ( مواد و …

 


۲۶ مهر ۱۳۹۶ –